นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ออกรายการเปิดยุทธการยาเสพติดจังหวัดเลย ณ สทท.ช่อง 11 จังหวัดขอนแก่น พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10:32 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ออกรายการเปิดยุทธการยาเสพติดจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 13 กุมภาัพันธ์ 57 เวลา 15.30 น.
ณ สทท.ช่อง 11 จังหวัดขอนแก่น