นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและภริยาร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและประกอบพิธีเคลื่อนย้ายเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10:41 น.


เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางวณี จิวะรังสรรค์
นายกเหล่ากาชาด
ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและประกอบพิธีเคลื่อนย้ายเจดีย์
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง อ.เมือง จ. เลย

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10:49 น.