นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10:53 น.

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กพ. 57 เวลา 19.00 น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีหอการค้าจังหวัดเลยเป็นเจ้าภาพ ณ รร.เลยพาเลช อำเภอเมือง จังหวัดเลย