การอบรมเชิงปฏิบัติการและระดมสมองผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำข้อมูล Peopleware พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 22:49 น.

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและระดมสมองผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดทำข้อมูล Peopleware ตามโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ของจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมภูเรือ
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อ่นรักริมโขงรีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 22:56 น.