นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังยาเสพติดในพื้นที่ จ.เลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 16:09 น.

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 57 นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังยาเสพติดในพื้นที่ จ.เลย
ณ ห้องประชุมภูหลวง ศาลากลางจังหวัดเลย