พิิธีเปิดอาคารด่านพรมแดนบ้านากระเซ็ง ด่านศุลกากรท่าลี่ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 06 มีนาคม 2014 เวลา 22:41 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายราฆพ ศรีศภอรรค อธิบดีกรมศุลการกร
 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
 ข้าราชการ ประชาชนและ ภาคเอกชน ร่วมพิธีเปิดด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง ด่านศุลกากรท่าลี่ จังหวัดเลย
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง ด่านศุลกากรท่าลี่ อำเภอท่าลี่ 
จังหวัดเลย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 มีนาคม 2014 เวลา 22:53 น.