การประชุมเตรียมความพร้อม จัดงาน”สมโภชพระอารามหลวง ครบรอบ ๒๑ ปี พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2014 เวลา 20:38 น.

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม
จัดงาน”สมโภชพระอารามหลวง ครบรอบ 21 ปี” ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย