โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2014 เวลา 21:01 น.

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานเปิดโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และ
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านนาแก ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย