ประชุมคณะกรรมการป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2014 เวลา 21:10 น.

นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น ๔