นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการเสวนางานบุญปลอดเหล้าและการพนัน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2014 เวลา 22:29 น.

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการเสวนางานบุญปลอดเหล้าและการพนัน
โดยมี พระภิกษุ นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ไวยาวัจกร และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเสวนา จำนวน 180 คน ณ ห้องประชุมภูกระดึง
ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 5