จังหวัดเลยขอต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 23:06 น.

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา
เนื่องในโอกาสการเดินทางมาศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4
ศาลากลางจังหวัดเลย


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 23:14 น.