พิธีเปิดสะพาน ศรีสงครามและทำบุญวันสงกรานต์กับชาววังสะพุง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2014 เวลา 22:53 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นางนันทนา ทิมสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนฯ จังหวัดเลย เขต ๒ นางเปล่งมณีเร่งสมบูรณ์สุข สมาชิกสภาผู้แทนฯ
จังหวัดเลย เขต ๓ 
ดร.สมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ สมาชิกวุฒิสภาแบบแบ่งเขตการเลือกตั้งจังหวัดเลย  นายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอวังสะพุง ร่วมทำพิธีเปิดสะพาน
ศรีสงครามและทำบุญวันสงกรานต์กับชาววังสะพุง เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2557 และ
ะพานนี้ในอดีตคนเมืองเลยใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น
และ กรุงเทพฯ ต้องใช้เส้นทางนี้ครับ