ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเปิดตึก ๖๐ ปี โรงพยาบาลเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2014 เวลา 10:05 น.

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเปิดตึก ๖๐ ปี โรงพยาบาลเลย  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2014 เวลา 10:56 น.