จังหวัดเลยให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2014 เวลา 10:33 น.

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ จังหวัดเลยให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยให้ข้อแนะนำและสั่งการเรื่องภัยแล้ง
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ฯลฯ ได้นำไปดูตลาดไม้ร้อยปีที่เขียงคาน เป็นที่ประทับใจของคณะเป็นอย่างยิ่ง และในช่วงเย็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ได้นำคณะผู้บริหารจังหวัดเลย รดน้ำขอพรท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 เมษายน 2014 เวลา 15:53 น.