โครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 23 เมษายน 2014 เวลา 16:04 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2014 เวลา 15:10 น.