จังหวัดเลยจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2014 เวลา 15:24 น.

 

จังหวัดเลยจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ โดย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี
วันศุกร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหาราบที่ ๑ กองพันทหารราบที่ ๘ ค่ายศรีสองรัก ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2014 เวลา 15:29 น.