จังหวัดเลยได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 07 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:32 น.

จังหวัดเลยได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จังหวัดเลย โดย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
พร้อมด้วย เหล่าข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ฯลฯ ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ขอถวายความจงรักภักดีชั่วชีวิต ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ