นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงบนถนนสาธารณะ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 07 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:46 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงบนถนนสาธารณะ โดยการรณรงค์ติดสติ๊กเกอร์ไม่ทิ้งขยะลงจากรถโดยสาร
ปัจจุบันริมถนนสาธารณะสะอาดขึ้นเพราะมีการจัดเก็บขยะริมทาง แต่ก็ยังมีคนทิ้งขยะลงจากรถชนิดต่างๆเช่น รถโดยสาร ฯลฯ จึงจำเป็นต้องสร้างความตระหนัก
จิตสำนึก ทำให้เมืองเลยสะอาด สวยงาม เป็นเมืองน่าอยู่ของพวกเรา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ณ สถานีขนส่งโดยสาร จังหวัดเลย