การตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านห้วยเป้า อำเภอปากชม พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:23 น.

นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ลงตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันพุธที่ 7 พฤษาคม 2557
เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านห้วยเป้า ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย