การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน 4 ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2557 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:34 น.

นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน 4 ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ 8 พ.ค. 2557 ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อ.เมือง จ.เลย