นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานเปิดงาน"เพลิน-พอ-ดี เกษตรอินทรีย์ภาคปฏิบัติ โดยเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:36 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานเปิดงาน"เพลิน-พอ-ดี เกษตรอินทรีย์ภาคปฏิบัติ โดยเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดเลย
ร่วมกับ พญ.พิยะดา หาชัยภูมิ เจ้าของโรงแรมเลยพาวิลเลี่ยม โรงแรมสีเขียว ใช้สถานที่หลังโรงแรมทำสวน ตึกแถวด้านหน้าจะทำเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายฯ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเลย ที่ต้องการให้รณรงค์บริโภคอาหารปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการเป็นมะเร็งและโรคจากสารปนเปื้อนที่เป็นพิษ