พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สรงพระธาตุศรีสองรักเนื่องในวันวิสาขบูชา พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2014 เวลา 10:52 น.

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 เวลา 11.00 น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
นายทวี เสริมภักดีกุล นายอำเภอด่านซ้าย นายถาวร เชื้อบุญมี (เจ้าพ่อกวน) ร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สรงพระธาตุศรีสองรักเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ บริเวณพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พี่น้องประชาชนร่วมสรงน้ำ เวียนเทียนและถวาย
ประสาทผึ้งล้นหลาม ทุกคนล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง