จังหวัดเลยจัดกิจกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 04 มิถุนายน 2014 เวลา 09:51 น.

วันที่ 3 มิ.ย.57 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย /ผบ.จทบ.เลย/ผบก.ภ.จว.เลย  ร่วมเปิดประชุมและจัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ 
เชิญผู้มีความเห็นต่างร่วมเปิดใจแสดงความคิดเห็น มีพิธีสงฆ์ รองเจ้าคณะจังหวัดบิณฑบาตความขัดแย้ง และผูกเสี่ยวผู้มีความเห็นต่าง จับมือผูกเสี่ยว
สลายสีเสื้อ ณ หอประชุมอำเภอเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 04 มิถุนายน 2014 เวลา 09:57 น.