พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อกุดป่องและศาลเจ้าปึงเถ้ากงม่า เพื่อความเป็นศิริมงคลประจำปี ๒๕๕๗ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2014 เวลา 16:04 น.

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดและคณะกรรมการฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน และภาคเอกชน ร่วม
พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อกุดป่องและศาลเจ้าปึงเถ้ากงม่า เพื่อความเป็นศิริมงคลประจำปี ๒๕๕๗