จังหวัดเลยจัดกิจกรรมสัจจะและไมตรี สามัคคีปรองดองไทเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2014 เวลา 15:26 น.

วันที่ 16 มิ.ย.57 เวฃา 09.00 น. พลตรีไชยพร รัตแพทย์ รอง มทน.2 /หน.ศปป.กอ.รมน.ภาค2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัจจะและไมตรี สามัคคีปรองดองไทเลย
ณ พระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย
โดยมี นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายณรงค์ศักดิ์ พลศักดิ์ ปลัดจังหวัดเลย นายอำเภอและหัวหน้าส่วน
ราชการ พลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
สัจจะและไมตรี สามัคคีปรองดองไทเลย ประมาณ 3,000 คน

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2014 เวลา 15:45 น.