นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีสรงน้ำศพ, พิธีขอขมาและสวดมาติกาบังสกุลถวายเจ้าคุณพระปิยทัสสี (หลวงปู่โกวิท ฐานยุตโต) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2014 เวลา 13:24 น.

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีสรงน้ำศพ, พิธีขอขมาและสวดมาติกาบังสกุลถวายเจ้าคุณพระปิยทัสสี
(หลวงปู่โกวิท ฐานยุตโต) เจ้าอาวาสวัดป่าผาเจริญ บ้านเล้า ตำบลวังสะพุง จังหวัดเลย จึงขอเรียนเชิญมายังทุกๆท่านไปร่วมทำบุญโดยพร้อมเพียงกัน ขอได้
บอกกล่าวหรือแชร์ต่อๆกันไป..(งดหรีด) 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2014 เวลา 13:29 น.