จังหวัดเลยทำพิธีทำบุญครบรอบ สตตมวาร ๗ วัน พระครู "พระปิยทัสสี" หรือ "หลวงปู่โกวิท ฐานยุตโต" พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 04 กรกฏาคม 2014 เวลา 16:23 น.

๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ สตตมวาร ๗ วัน พระครู "พระปิยทัสสี" หรือ "หลวงปู่โกวิท ฐานยุตโต" เจ้าอาวาสวัดป่าผาเจริญ บ้านเล้า ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย