จังหวัดเลยประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยด่านซ้าย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 04 กรกฏาคม 2014 เวลา 17:10 น.

 

นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 04 กรกฏาคม 2014 เวลา 17:15 น.