คนดีศรีเมืองเลย ปี ๒๕๕๗ อำเภอนาด้วง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 23 กรกฏาคม 2014 เวลา 12:53 น.

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีมอบรางวัลคนดีศรีเมืองเลยและ
ประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้อุทิศตนต่อสาธารณะดีเด่น ให้แก่คุณตาทา บึ้งซ้าย อายุ ๘๗ ปี มาอยู่ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง
ปี ๒๕๐๔ กวาดลานวัดและถนนหมู่บ้าน ตั้งแต่ 06.00 -08.30 น. ทุกวัน


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 กรกฏาคม 2014 เวลา 13:01 น.