นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ประจำปี 2557 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 23 กรกฏาคม 2014 เวลา 13:09 น.

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ประจำปี 2557
ณ อุ่นรักรีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 กรกฏาคม 2014 เวลา 13:17 น.