การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดเลย (กรอ.) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 28 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:20 น.

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดเลย (กรอ.) ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น ๒


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 28 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:29 น.