จังหวัดเลยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2014 เวลา 22:48 น.

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องแสดง อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น