การประชุมพัฒนาความร่วมมือและสรุปบทเรียนการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพของจังหวัดชายแดนและเมืองคู่ขนาน ระหว่าง จังหวัดเลยราชอาณาจักรไทย และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2014 เวลา 23:34 น.

นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชจังหวัดเลย ประธานในการเปิดการประชุมพัฒนาความร่วมมือและสรุปบทเรียนการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพของจังหวัดชายแดนและเมืองคู่ขนาน ระหว่าง จังหวัดเลยราชอาณาจักรไทย และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ โรงแรมเลยพาเลซ
จังหวัดเลย วันที่ 13 สิงหาคม 2557