จังหวัดเลยรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอนาแห้ว พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2014 เวลา 22:16 น.

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอนาแห้ว
ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ ไร่ลองเลย หมู่ที่ ๕ ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยมีนายกฤษฎา บุญราช
อธิบดีกรมการปกครอง และนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เฝ้าฯ รับเสด็จ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2014 เวลา 22:27 น.