ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบเครื่องอุปโภคบริโภค งินสด สิ่งของให้น้องปูเป้ "เด็กหญิงยอดกตัญญู" พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2014 เวลา 00:01 น.

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
อำเภอวังสะพุง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๕๓ จังหวัดเลย เยี่ยม ด.ญ.ณัฐริกา เบ้าบุญตี๋ (น้องปูเป้) อายุ ๑๓ ปี และ
ครอบครัว เด็กหญิงยอดกตัญญู ที่ดูแลคุณตาที่ได้พิการทางสายตา และ มารดาที่พิการทางการเคลื่อนไหว ณ บ้านเลขที่๔๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย โดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค งินสด สิ่งของและกำลังใจมาให้"ครอบครัวน้องปูเป้"น้องปูเป้ให้สัญญาว่าจะใช้เป็นทุนการศึกษาและใช้เป็นประโยชน์ให้
มากที่สุด

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2014 เวลา 10:37 น.