ประชุม VDO Confarence เพื่อติดตามถึงปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 กันยายน 2014 เวลา 14:41 น.

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
นายณรงค์ศักดิ์ พลศักดิ์ ปลัดจังหวัดเลย ร่วมประชุม VDO Confarence เพื่อติดตามถึงปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ณ
ห้องประชุมภูกระดึง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเลย