นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด แถลงข่าวจับเฮโรอีนกว่า 100 กก. ได้ที่อำเภอภูหลวง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 กันยายน 2014 เวลา 14:49 น.

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด แถลงข่าวผลงานฝ่ายปกครองและตำรวจ ทหารพราน
จับเฮโรอีนกว่า 100 กก. ได้ที่อำเภอภูหลวงพร้อมผู้ต้องหา ชมเชยปลัดป้องกัน อส ตำรวจ ที่ตรวจค้นเองตอนตีสามที่ผ่านมา
จับขยายผลได้เมื่อช่วงสายวันนี้ครับ