ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรชาวม้ง กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก และจังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 กันยายน 2014 เวลา 15:01 น.

นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรชาวม้ง กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย
จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก และจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมโรงแรมเรือนแพ รีสอร์ท จ.พิษณุโลก วันที่ 9 ก.ย. 57