การประชุมพิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2014 เวลา 16:01 น.

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 57 นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมพิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ณ ห้องประชุมภูสวนทราย
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเลย