ประชุมหารือแนวทางการประสานงานระหว่างหน่วยกำลังในพื้นที่และเครือข่ายชุมชน โดยเฉพาะตามแนวชายแดน ในการเฝ้าระวังเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2014 เวลา 16:22 น.

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 57 นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมประชุมหารือแนวทางการประสานงานระหว่างหน่วยกำลังในพื้นที่และเครือข่ายชุมชน
โดยเฉพาะตามแนวชายแดน ในการเฝ้าระวังเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเลย ณ ห้องประชุม กรมทหารพรานที่ 21 อ.เมือง จ.เลย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2014 เวลา 16:29 น.