ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยแถลงข่าวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภูกระดึง และเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเลย "เย็นสุด สุขที่เลย" พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2014 เวลา 12:37 น.

วันที่ 22 กันยายน 2557 แถลงข่าวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภูกระดึง และเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเลย "เย็นสุด สุขที่เลย"ตั้งแต่ 1 ตุลาคม นี้
โดยได้รับเกียรติจากท่านวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมกับนายศรีธรรม
ราชแก้ว นายอำเภอภูกระดึง นางสาวยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย และนายฑิต
ศักดิ์ สุริยาชัยวัฒนะ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ร่วมแถลงข่าวเปิดฤดูการท่องเที่ยวภูกระดึงและจังหวัดเลย ประจำปี2557/2558 ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 23 กันยายน 2014 เวลา 10:17 น.