คณะจังหวัดเลย เข้าเยี่ยมคารวะเจ้าแขวงเวียงจันทร์ เพื่อปรึกษาแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ด่านพรมแดน การท่องเที่ยว การร่วมมือทางค้าตามแนวชายแดนและปัญหาการลักลอบสิ่งผิด กฎหมายข้ามแดน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 30 กันยายน 2014 เวลา 09:36 น.

 

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2557 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย เข้าเยี่ยมคารวะเจ้าแขวงเวียงจันทร์
เพื่อปรึกษาแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ด่านพรมแดน การท่องเที่ยว การร่วมมือทางค้าตามแนวชายแดนและปัญหาการลักลอบสิ่งผิด
กฎหมายข้ามแดน ณ สโมสรเมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว โดยมีท่านคำเมิง พงทะดี เจ้าแขวงเวียงจันทร์ ให้การตอนรับ..

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 กันยายน 2014 เวลา 09:44 น.