จังหวัดเลยขอต้อนรับ พลตรี เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯมาดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 03 ตุลาคม 2014 เวลา 10:12 น.

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 จังหวัดเลยขอต้อนรับ พลตรี เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯมาดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย
และได้ร่วมกันเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ โดยขอให้คำสัตย์ปฏิญานว่า ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร จะจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จนกว่าชีวิตจะหาไม่