พิธีทำบุญตักบาตร และถวายผ้าป่าสร้างอาคารเรียนโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 07 ตุลาคม 2014 เวลา 11:26 น.

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและ
ถวายผ้าป่าสร้างอาคารเรียนโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 ตุลาคม 2014 เวลา 09:52 น.