จัดหวัดเลยจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 09 ตุลาคม 2014 เวลา 20:31 น.

8 ต.ค.57 เวลา 09.00 น. นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย
นายโสภณ สุวรรณรัตน์ นายอำเภอเมืองเลย เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 ตุลาคม 2014 เวลา 20:36 น.