ทำบุญตักบาตร งานมุทิตาจิตครบรอบ ๗๒ ปี หลวงพ่อขันตีญานวโร พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2014 เวลา 10:04 น.

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมทำบุญตักบาตร
งานมุทิตาจิตครบรอบ ๗๒ ปี หลวงพ่อขันตีญานวโร ณ วัดป่าม่วงไข่ อ.ภูเรือ จ.เลย