จังหวัดเลย รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2014 เวลา 21:00 น.

 

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ
และเหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดเลย รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ท่าอากาศยานเลย จังหวัดเลย เสด็จไปทรง
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2014 เวลา 21:21 น.