โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2014 เวลา 21:21 น.

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗  นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นำส่วนราชการ
ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ณ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2014 เวลา 21:35 น.