จังหวัดเลย จัดงานวันปิยะมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2014 เวลา 23:46 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยพร้อมด้วยนายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
นายยิ่งยศธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายณรงค์ศักดิ์
พลศักดิ์ ปลัดจังหวัดเลย นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ทำการปกครองจังหวัดเลยและสมาชิก
อส. ร่วมวางพวง
มาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ สนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2014 เวลา 00:03 น.