การประชุมชี้แจงเจ้าของที่ดินและรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาส่วนจังหวัดเลย จากเจ้าของที่ดินตามแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมาย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2014 เวลา 00:34 น.

นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมชี้แจงเจ้าของที่ดินและรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาส่วนจังหวัดเลย
จากเจ้าของที่ดินตามแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมาย วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น ๔


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2014 เวลา 00:38 น.